[IAN] Mắt Biếc in a nutshell

Chàng trai vẫn chưa viết lên cây… ——————————————————————————————————- Painter: Thanh Editor: Green Dragons ——————————————————————————————————- ➤ Fanpage: https://www.fb.com/greendragonsoffcial/ ——————————————————————————————————- p/s: No copy video pls, just share ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

Chàng trai vẫn chưa viết lên cây…
——————————————————————————————————-
Painter: Thanh
Editor: Green Dragons
——————————————————————————————————-
➤ Fanpage: https://www.fb.com/greendragonsoffcial/
——————————————————————————————————-
p/s: No copy video pls, just share ( ͡~ ͜ʖ ͡°)